9. 5. 2016 Paul Molga, jurnal Les Echos

Fertilitatea solurilor se risipește

Intre 25 și 40 de miliarde de tone din stratul planetei sunt compromise în fiecare an din cauza eroziuni, a tasării, a pierderii nutrienților și a biodiversității, acidificării, poluării, obstrucției sau a salinizării. Cu o grosime de 30 de cm în medie, acest strat care fecundează este un formidabil reactor biologic care găzduiește intens schimbări biologice și fizico chimice.

9. 5. 2016 Manuel Lacocquerie, lunar TERRA

Solul sub cel mai bun profil al său parte 2

Realizarea unui profil cultural până la roca mamă permite în primul rând descoperirea dispunerii solului în straturi separate care se diferențiază în principal prin culoare, grosime, organizarea structurală…

9. 5. 2016 Manuel Lacocquerie, lunar TERRA

Solul sub cel mai bun profil al său parte 1

Ramele au un rol important în porozitatea solului și a structurii sale. Anumite specii de râme, anecice, au capacități de întreținere și restaurare a macroporozității solului. Creează și mențin galerii între suprafață și orizonturile adânci. Aceste galerii sunt zonele.

9. 5. 2016 Matthieu ARCHAMBEAUD

Apa, solul, plantele o altă teorie a schimbării climatice?

Una dintre proprietățile interesante ale acestei molecule este de a putea trece ușor de la o formă la alta (gheață, lichid, vapori) în funcție de energia pe care i-o dăm: dacă încălzim un bloc de gheață, se topește, se lichefiază, înainte de a trece sub formă de vapori; invers, trecerea de la o formă gazoasă la una lichidă apoi la una solidă eliberand energie.